Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
(0548)615884

bestuur.huurdersplatform @gmail.com

Ledenvergadering

13/13/07

Geachte leden,

Zoals jullie overal wel hebben gehoord,is door het advies van het RIVM het niet mogelijk om een ledenvergadering te houden. Normaal hebben wij onze leden vergadering voor de bouwvakvakantie , op dit moment durven wij nog niet geen definitieve datum te plannen omdat de richtlijnen van het RIVM hier over nog niets melden. Dit is voor ons de reden om nu al bij u te melden dat de voorjaarsledenvergadering wordt geschrapt.

Op het moment dat het weer kan zullen wij proberen om aan het einde van het jaar toch een ledenvergadering te organiseren. En tot die tijd denken wij er goed aan te doen om de richtlijnen van het  RIVM te blijven volgen, om zo iedereen in de gelegenheid te geven om de ledenvergadering bij te wonen.  

Bestuur huurdersplatform Hellendoorn