Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

Doelstelling

DoelstellingenHet Huurdersplatform heeft de volgende doelstellingen: 
Belangen behartigen en opkomen voor de huurders van Reggewoon uit de gemeente Hellendoorn.Optreden als gesprekspartner naar de Gemeente Hellendoorn, Reggewoon, Nederlandse Woonbond en andere huurders- organisaties.Stimuleren en coördineren van onze leden .Informatie verstrekken.Huurdersparticipatie aan de hand van de overlegwet.

Hoe bereiken wij onze doelen:Door overleg met de Woningstichting over onder andere:Huurbeleid, huurverhoging.Leefbaarheid, kwaliteit van de woningen.Overleg met de gemeente over onder andere:Huisvestingsplan.Huisvestingsbeleid sociale sector.Overleg met de huurdersorganisatie:Ondersteunen van de bewoners-commissies door middel van cursussen, informatie.Informeren van de bewoners- commissies over ons beleid en die van de huursector in de leden-vergaderingen.Verantwoording afleggen aan de leden over het gevoerde beleid.

Overlegwet: 
Op 1 januari 2009 is de Wet Overleg Huurders en verhuurders in werking getreden. Zeggenschap van huurdersorganisaties in sociale en particuliere huursector (tenminste 25 woningen) Rechtspersoonlijkheid en representativiteit Informatie-,advies-, en instemmingsrecht financiële vergoedingInhoud van de wet: 
De huurdersorganisatie heeft recht op informatie van de verhuurder over onder andere:Het beleid.Onderhoud en beheer van de woningen en de omgeving, voor nu en in de toekomst.Het verhuur- en toewijzingsbeleid.De omvang en de prijs van haar woningen en diensten.Het huurbeleid, onder andere het strategisch woonvoorraadbeheer.Het verstrekken van financiële vergoedingen aan bewonerscommissies.

Dit is een beknopt overzicht van de overlegwet. 
De verhuurder hoeft geen informatie te geven die het bedrijfsbelang in gevaar brengt. Wel dient de verhuurder altijd met de huurdersorganisatie in overleg te treden als deze dat wenst.

Tot slot: 
U leest dat u als huurder meer van de verhuurder mag en kan verwachten. Sluit u daarom bij ons aan.

Met het oog op uw belang!