Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

Privacy


Huurdersplatform Hellendoorn A.V.G.
Het Huurdersplatform Hellendoorn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de email, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een mailbericht via de website aan het huurdersplatform verstrekt.
Het huurdersplatform kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres Voor onze wettelijke verplichting hebben we deze gegevens nodig
Het huurdersplatform heeft de wettelijke taak om u 2 keer per jaar bijeen te roepen voor een ledenvergadering.
Dit gebeurt voor ons anoniem door Reggewoon. 
Daarnaast zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk om mondeling of telefonisch contact met u op te kunnen opnemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u persoonlijk of telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een vraag of opmerking.
Gegevens bewaren Het huurdersplatform bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.Delen met anderen Het huurdersplatvorm verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Website bezoek Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Het huurdersplatform gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.Gegevens inzien U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur.huurdersplatform@gmail.com.
Dan zal het bestuur van het huurdersplatform zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveiligen Strato.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door strato verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met strato.nl.Met het oog op uw belang!