Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

Beste Buurbokaal

25/25/09

WONINGCORPORATIES,

HUURDERSORGANISATIES EN GEMEENTEN

Bovenstaande partijen zijn het erover eens dat een sociaal, veilig en actief leefklimaat van belang is om langer thuis te kunnen wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Daarom kiezen we voor Beste Buur Bokaal. Want samen willen we een bijdrage leveren om ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten te stimuleren.

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 28 september op de jaarlijkse Burendag in de deelnemende gemeenten. Nomineren kan tot en met 1 augustus.