Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

welkom op onze vernieuwde website

15/15/05

Wij willen dan ook via deze weg onze nieuwe ledenvergadering vast aankondigen. De uitnodiging en de agenda volgt nog . Op woensdag 4 juli hebben wij vanaf 1900 uur weer een ledenvergadering.

U komt toch ook????