Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

Najaarsledenvergadering op 18 december 2019

27/27/11

Binnenkort ontvangen de huurders van Reggewoon uit de gemeente Hellendoorn weer een uitnodiging voor de najaarsledenvergadering.


0p woensdag 18 december om 19.00 uur zijn zij bij Reggewoon aan de storkstraat weer van harte welkom.
De avond heeft verder als thema Duurzaamheid waarbij dhr. Olthof uitleg geeft hoe hij zijn huurwoning heeft verduurzaamd.

Tot ziens