Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

woonbond

08/8/12

Actualiteiten in de Volkshuisvesting

 

“Inkomensgrens voor alleenstaande blijft gelijk

Het kabinet wilde 140.000 alleenstaanden uitsluiten van sociale huur door voor hen de inkomensgrens te verlagen. Gelukkig gaat dat plan niet door. De lagere inkomensgrens is van de baan en voor niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog.

Alleenstaanden met een bescheiden middeninkomen hebben niet de middelen om een woning te kopen of in de dure vrije sector te huren. Het kabinetsplan om hen de toegang tot betaalbare huur te ontzeggen leidde dan ook tot veel protest.

Hogere inkomensgrens voor niet-alleenstaanden

Door het verhogen van de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens komen meer stellen en gezinnen straks weer in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.”

 

“Wat is nieuw in het huurbeleid van 2021

*In 2021 wordt een eenmalige huurverlaging verplicht voor huishoudens in een sociale huurwoning die relatief duur wonen.

* Daarnaast is het volgend jaar ook mogelijk om een tijdelijke huurkorting af te spreken tussen verhuurder en huurder.

* Woningen met een huurprijs onder de 300 euro kunnen een maximale huurverhoging krijgen van 25 euro

 

Het eerste aandachtsbolletje over de eenmalige huurverlaging lichten we in onderstaande graag toe. In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens eenmalig recht hebben op huurverlaging naar de voor hen geldende aftoppingsgrens. Dit geldt alleen voor woningen van corporaties met een gereguleerd huurcontract.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar
Één persoon Tot en met 23.725 euro 633,25 euro
Één persoon, AOW-gerechtigd
op 1-1-2021
Tot en met 23.650 euro 633,25 euro
Meerdere personen Tot en met 32.200 euro Twee personen: 633,25 euro

Drie of meer personen: 678,66 euro

 

Over de overige maatregelen en wetgeving wordt u op een ander moment  geinformeerd.