Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

voorjaarsledenvergadering op 6 april

04/4/04

Via de digitale weg en via de Reggewoon berichten in de krant zijn alle huurders van Reggewoon uitgenodigd op de ledenvergadering van het Huurdersplatform. Op Woensdag 6 april 2022 in het Centrum te Nijverdal.

Opgave kan via bestuur.huurdersplatform@gmail.com